ลูกน้อยโภชนาการดี คุณแม่แฮปปี้

ใหม่ เอนฟาโกร เอนฟินิทัส³ สูตรเฉพาะที่มี “แลคโตเฟอร์ริน” จากนมโค 22 มก. ต่อหน่วยบริโภค

แลคโตเฟอร์ริน
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง

วิตามินA B6 C D มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

แคลเซียม มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร

นํ้านมเหลือง (Colostrum)
เปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติ จากอกแม่สู่ลูกน้อย

นมแม่ส่วนที่ดีที่สุดมีเพียง 1 – 3 วันหลังคลอดเท่านั้น อุดมด้วยสารอาหารมีประโยชน์หลายร้อยชนิด ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้านทั้งสมอง ภูมิคุ้มกันและ ระบบทางเดินอาหาร

เอนฟาโกร เอนฟินิทัส³ สูตร 1
นมผงเอนฟา แล็ค เอนฟินิทัส สูตร1 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 2850 กรัม
นมผงเอนฟา แล็ค เอนฟินิทัส สูตร1 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 1425 กรัม
นมผงเอนฟา แล็ค เอนฟินิทัส สูตร1 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 475 กรัม

เอนฟาโกร เอนฟินิทัส³ สูตร 2
นมผงเอนฟา แล็ค เอนฟินิทัส สูตร2 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 475 กรัม

เอนฟาโกร เอนฟินิทัส³ สูตร 3
นมผงเอนฟาโกร เอนฟินิทัส สูตร3 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 1425 กรัม

th 11134210 7qukx li6simsr33s8e1

ใหม่ เอนฟาโกร เอนฟินิทัส³ สูตรเฉพาะที่มี “แลคโตเฟอร์ริน” จากนมโค 22 มก. ต่อหน่วยบริโภค

🙂 นมผงเอนฟา แล็ค เอนฟินิทัส สูตร1 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 2850 กรัม

ed062842b72119c6648706aa8227f419

ส่วนประกอบที่สำคัญ แลคโตส 41%, นมผงขาดมันเนย 13%, น้ำมันปาล์มโอเลอื่น 12%, น้ำมันมะพร้าว 5%, นํ้ามันถั่วเหลือง 5%, น้ำมัน ดอกทานตะวัน 4%, เวย์โปรตีนเข้มข้นชนิดที่มีฟอสโฟลิปิดสูง 4%, กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 3%, เวย์โปรตีนเข้มข้น 3%, วิตามินและเกลือแร่ 3%, โพลีเด็กซ์โตรส 2%, น้ำมันสกัด ที่ให้ดีเอชเอและเออาร์เอ 0.7%, คอร์นไซรัปโซลิด 0.3%, 2′-ฟูโคซิลแลคโตส (2-FI) 0.3%, แลคโตเฟอร์รินจากนมโค 0.27%, โคลีนคลอไรด์ 0.2%, ทอรีน 0.04%, แอล-คาร์นิทีน 0.01%, อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i)), สารป้องกันการ เกิดออกซิเดชั่น (INS 304, INS 307b)

ข้อมูลโภชนาการ พลังงาน

กิโลแคลอรี โปรตีน ไขมัน ต่อ 100 ต่อผลิตภัณฑ์ ต่อสารละลาย กิโลแคลอรี | 100 กรัม 100 มล. 100

กรดไลโนลีนิก (โอเมก้า 3) มก.

กรดไลโนลีอิก (โอเมก้า 6) มก.

กรดโอลีอิก (โอเมก้า 9) มก.

กรดอะราคิโดนิก มก. (เออาร์เอ)

กรดโดโคซาเฮกซา มก. อิโนอิก (ดีเอชเอ)

คาร์โบไฮเดรต กรัม 10.8

ใยอาหาร มก. 640

กาแลคโตโอลิโก มก. 20

แซคคาไรด์ โพลีเด็กซ์โตรส มก. 300

2-ฟูโคซิลแลคโตส มก. 37 (2′-Fucosyllactose, 2′-FL)

 

อย. 20-1-03444-5-0027

อายุการเก็บรักษา 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต


🙂 นมผงเอนฟา แล็ค เอนฟินิทัส สูตร1 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 1425 กรัม

d2f275661c5131f30f2bce79594f783c

ส่วนประกอบที่สำคัญ แลคโตส 41%, นมผงขาดมันเนย 13%, น้ำมันปาล์มโอเลอื่น 12%, น้ำมันมะพร้าว 5%, นํ้ามันถั่วเหลือง 5%, น้ำมัน ดอกทานตะวัน 4%, เวย์โปรตีนเข้มข้นชนิดที่มีฟอสโฟลิปิดสูง 4%, กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 3%, เวย์โปรตีนเข้มข้น 3%, วิตามินและเกลือแร่ 3%, โพลีเด็กซ์โตรส 2%, น้ำมันสกัด ที่ให้ดีเอชเอและเออาร์เอ 0.7%, คอร์นไซรัปโซลิด 0.3%, 2′-ฟูโคซิลแลคโตส (2-FI) 0.3%, แลคโตเฟอร์รินจากนมโค 0.27%, โคลีนคลอไรด์ 0.2%, ทอรีน 0.04%, แอล-คาร์นิทีน 0.01%, อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i)), สารป้องกันการ เกิดออกซิเดชั่น (INS 304, INS 307b)

ข้อมูลโภชนาการ พลังงาน

กิโลแคลอรี โปรตีน ไขมัน ต่อ 100 ต่อผลิตภัณฑ์ ต่อสารละลาย กิโลแคลอรี | 100 กรัม 100 มล. 100
กรดไลโนลีนิก (โอเมก้า 3) มก.
กรดไลโนลีอิก (โอเมก้า 6) มก.
กรดโอลีอิก (โอเมก้า 9) มก.
กรดอะราคิโดนิก มก. (เออาร์เอ)
กรดโดโคซาเฮกซา มก. อิโนอิก (ดีเอชเอ)
คาร์โบไฮเดรต กรัม 10.8
ใยอาหาร มก. 640
กาแลคโตโอลิโก มก. 20
แซคคาไรด์ โพลีเด็กซ์โตรส มก. 300
2-ฟูโคซิลแลคโตส มก. 37 (2′-Fucosyllactose, 2′-FL)

อย. 20-1-03444-5-0027

อายุการเก็บรักษา 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต


🙂 นมผงเอนฟา แล็ค เอนฟินิทัส สูตร1 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 475 กรัม

c385b663d3c317e04f356bafba1bf8e5

ส่วนประกอบที่สำคัญ แลคโตส 41%, นมผงขาดมันเนย 13%, น้ำมันปาล์มโอเลอื่น 12%, น้ำมันมะพร้าว 5%, นํ้ามันถั่วเหลือง 5%, น้ำมัน ดอกทานตะวัน 4%, เวย์โปรตีนเข้มข้นชนิดที่มีฟอสโฟลิปิดสูง 4%, กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 3%, เวย์โปรตีนเข้มข้น 3%, วิตามินและเกลือแร่ 3%, โพลีเด็กซ์โตรส 2%, น้ำมันสกัด ที่ให้ดีเอชเอและเออาร์เอ 0.7%, คอร์นไซรัปโซลิด 0.3%, 2′-ฟูโคซิลแลคโตส (2-FI) 0.3%, แลคโตเฟอร์รินจากนมโค 0.27%, โคลีนคลอไรด์ 0.2%, ทอรีน 0.04%, แอล-คาร์นิทีน 0.01%, อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i)), สารป้องกันการ เกิดออกซิเดชั่น (INS 304, INS 307b)

ข้อมูลโภชนาการ พลังงาน

กิโลแคลอรี โปรตีน ไขมัน ต่อ 100 ต่อผลิตภัณฑ์ ต่อสารละลาย กิโลแคลอรี | 100 กรัม 100 มล. 100
กรดไลโนลีนิก (โอเมก้า 3) มก.
กรดไลโนลีอิก (โอเมก้า 6) มก.
กรดโอลีอิก (โอเมก้า 9) มก.
กรดอะราคิโดนิก มก. (เออาร์เอ)
กรดโดโคซาเฮกซา มก. อิโนอิก (ดีเอชเอ)
คาร์โบไฮเดรต กรัม 10.8
ใยอาหาร มก. 640
กาแลคโตโอลิโก มก. 20
แซคคาไรด์ โพลีเด็กซ์โตรส มก. 300
2-ฟูโคซิลแลคโตส มก. 37 (2′-Fucosyllactose, 2′-FL)

อย. 20-1-03444-5-0027

อายุการเก็บรักษา 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต


🙂 นมผงเอนฟา แล็ค เอนฟินิทัส สูตร2 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 475 กรัม

8425e553a969b6d1c968bac0fe80678f

ส่วนประกอบที่สําคัญ แลคโตส 36%, นมผงขาดมันเนย 16%, นมผง 15%, น้ำมัน ปาล์มโอเลอีน 7%, เวย์โปรตีนเข้มข้น 6%, น้ำมันมะพร้าว 3%, น้ำมันถั่วเหลือง 3%, กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 3%, น้ำมันดอกทานตะวัน 2%, วิตามินและเกลือแร่ 2%, โพลี เด็กซ์โตรส 1.9%, เวย์โปรตีนเข้มข้นชนิดที่มีฟอสโฟลิปิดสูง 1.7%, น้ำมันสกัดที่ให้ดีเอชเอและเออาร์เอ 0.6%, คอร์นไซรัป โซลิด 0.4%, 2-ฟูโคซิลแลคโตส (2-FI) 0.25%, แลคโตเฟอร์ริน จากนมโค 0.19%, โคลีนคลอไรด์ 0.13%, ทอรีน 0.04%, อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(1), สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 304, INS 307b)

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

ข้อมูลโภชนาการ พลังงาน
กิโลแคลอรี โปรตีน ไขมัน ต่อ 100 ต่อผลิตภัณฑ์ ต่อสารละลาย กิโลแคลอรี | 100 กรัม 100 มล. 100
กรดไลโนลีนิก (โอเมก้า 3) มก.
กรดไลโนลีอิก (โอเมก้า 6) มก.
กรดโอลีอิก (โอเมก้า 9) มก.
กรดอะราคิโดนิก มก. (เออาร์เอ)
กรดโดโคซาเฮกซา มก. อิโนอิก (ดีเอชเอ)
คาร์โบไฮเดรต กรัม 10.8
ใยอาหาร มก. 640
กาแลคโตโอลิโก มก. 20
แซคคาไรด์ โพลีเด็กซ์โตรส มก. 300
2-ฟูโคซิลแลคโตส มก. 37 (2′-Fucosyllactose, 2′-FL)

อย. 20-1-03444-5-0028

อายุการเก็บรักษา 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต


🙂 นมผงเอนฟาโกร เอนฟินิทัส สูตร3 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด 1425 กรัม

th 11134207 7qul9 lir9rycor6a9fb

นมผงเอนฟาโกร เอนฟินิทัส สูตร3 นมผง เด็ก นมเอนฟาโกร enfa Enfinitas ชนิดจืด

ข้อมูลโภชนาการ

ไขมันทั้งหมด 6 ก. 9%
ไขมันอิ่มตัว 3 ก. 15%
คอลเลตเตอรอล 20 มก. 7%
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 25 ก. 8%
ใยอาหาร 1 ก. 4%
น้ำตาล 19 ก.
โซเดียม 90 มก. 4%
โพแทสเซียม 320 มก. 9%

ส่วนประกอบที่สําคัญ

บัตเตอร์มิสค่ 30.2%, นมผง 24,3%, แลคโตส 15.4%, มอลโทเดก ทริน 14.5%, ลบ ลบิด นํ้าบินถั่วเหลือง, นํ้าบินนะพร้าว) 8.5%, ฟรุกโตโอ เชคคาไรด์ 4.1%, วิตามินและเกลือแร่ 1.1%, นํ้ามันปลาที่ให้ดีเอชเอ 1,088, คอน โด 0.3%, โคลีน ใบกา เกรด 0,173, 2- ไคลแจกโดจ 12-FI) 0.15%, เค โชเฟอร์รินจากนมโค 0.19%, กอร์น 0.03%, การป้องกันการเกิดออกชิเดชั่น INS 304, INS 307C), สารท่าให้ลงตัว (INS 3400i), สารควบคุมความเป็นกรด (ING 332/i0. บัค ไฟเออร์ (INS 32200, IN5 471)

อย. 20-1-03444-5-0029
ฆอ.1898/2566 (VDO)
ฆอ.1593/2566
ฆอ.1453-2566

อายุการเก็บรักษา 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต


ช้อปสินค้าแบรนด์ดัง พร้อมดีลพิเศษทุกวัน สินค้าแบรนด์แท้ 100% ช้อปสินค้าแบรนด์ดัง พร้อมดีลพิเศษทุกวัน สินค้าแบรนด์แท้ 100%

รวมสินค้าราคาผ่อนได้สำหรับนักเรียนนักศึกษา วัยทำงาน

สั่ง ขาย คุ้ม โปรในแอปเดียว รวมสินค้าราคาส่ง ส่งเร็วในพื้นที่

ช้อปสินค้าดี มีคุณภาพ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมโปรโมชั่นและรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สะดวก ครบ จบที่เดียว ส่งเร็วในพื้นที่

รวมสินค้าคุณภาพดีจากทุกมุมโลกมาให้คุณ ช็อปง่าย ได้สินค้าครบ จบใน App เดียว ส่งความสดและความสุขถึงบ้านคุณ ส่งเร็วในพื้นที่

รวมสินค้าคุณภาพดี กว่า 16,000 รายการ มั่นใจในคุณภาพสินค้าทุกชิ้นที่รับประกันจากผู้ผลิตโดยตรง และผ่านการตรวจสอบแล้ว ส่งเร็วในพื้นที่

ค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป แท็บเล็ต กล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย มีทั้งร้านค้าออนไลน์และร้านค้าจริงทั่วประเทศ ตอบทุกไลฟ์สไตล์คนรักแก็ดเจ็ต ให้สนุกกับชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกด้านรับประกันสินค้า เปลี่ยนและคืนสินค้า

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ทที่ค้าปลีกออนไลน์ มีสินค้าหลากหลายในราคาประหยัด คุณสามารถสั่งผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพสดใหม่และเพลิดเพลินกับบริการจัดส่งด่วนในพื้นที่ของคุณ

โปรโมชั่นที่คล้ายกัน