อาหารแมว SENSORY ตอบโจทย์ทุกประสาทสัมผัสของแมว

อาหารแมวให้ความสำคัญของประสาทสัมผัสของแมวเพื่อกระตุ้นให้แมวกินอาหาร มี 3 สูตร มีเนื้อสัมผัสทั้งแบบ GRAVY และ JELLY 

อาหารแมว Royal Canin’s SENSORY™ TASTE
FLAVOURS, SAVOURY
เนื้อสัมผัส GRAVY และ JELLY
อูนามิ ด้วยรสชาติเฉพาะตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของเนื้อย่าง ที่กระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ
รสชาติพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยรสชาติ ที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

อาหารแมว Royal Canin’s SENSORY™ SMELL
ODOURS,AROMAS
เนื้อสัมผัส GRAVY และ JELLY
ออกแบบมาให้มีโมเลกุลกลิ่นหอมที่ทำจากปลาที่คัดพิเศษมาจากมหาสมุทรแอตแอนติก เหมาะสำหรับการกระตุ้นความอยากอาหารของน้องแมวโดยเฉพาะ
กลิ่นหอมพิเศษ
กลิ่นหอมจากปลาเพื่อดึงดูดการรับรู้กลิ่นของแมว ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

อาหารแมว Royal Canin’s SENSORY™ FEEL
SHAPE, TEXTURE,FOOD
เนื้อสัมผัส GRAVY และ JELLY
เนื้ออาหารผ่านตัดด้วยเทคโนโลยีใหม่ และมีสัมผัสเฉพาะตัว เลียนแบบการฉีกชิ้นเนื้อตามธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ
อาหารมีเนื้อสัมผัสพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยเนื้อสัมผัสที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

b554a1c192fc78d4e287d839195f6026

อาหารแมวให้ความสำคัญของประสาทสัมผัสของแมวเพื่อกระตุ้นให้แมวกินอาหาร มี 3 สูตร มีเนื้อสัมผัสทั้งแบบ GRAVY และ JELLY 

🙂 Royal Canin Sensory Taste Pouch Gravy อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน รสชาติพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป ซอสเกรวี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98r lnivybgp5e7kd9

 อูมามิ ด้วยรสชาติเฉพาะตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของเนื้อย่าง ที่กระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ

รสชาติพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยรสชาติที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยรสชาติ

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Smell Pouch Gravy อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน กลิ่นหอมพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป ซอสเกรวี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98t lmy48dc6t4p33b

ออกแบบมาให้มีโมเลกุลกลิ่นหอมที่ทำจากปลาที่คัดสรรพิเศษมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก

เหมาะสาหรับการกระตุ้นความอยากอาหารของน้องแมวโดยเฉพาะ

กลิ่นหอมพิเศษ
กลิ่นหอมจากปลาเพื่อดึงดูดการรับรู้กลิ่นของแมว ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยกลิ่นหอมพิเศษ

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Feel Pouch Gravy อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน เนื้อสัมผัสพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป ซอสเกรวี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98y lnivyhhybgvkad

เนื้ออาหารผ่านการตัดด้วยเทคโนโลยีใหม่ และมีสัมผัสเฉพาะตัว เลียนแบบการฉีกชิ้นเนื้อตามธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ

เนื้อสัมผัสพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยเนื้อสัมผัสที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยเนื้อสัมผัส

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Feel Pouch Jelly อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน เนื้อสัมผัสพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป เจลลี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98s lnwtdans13jkbd

ออกแบบมาให้มีโมเลกุลกลิ่นหอมที่ทำจากปลาที่คัดสรรพิเศษมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก

เหมาะสาหรับการกระตุ้นความอยากอาหารของน้องแมวโดยเฉพาะ
มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้กลิ่นของอาหารเข้มข้น และกระจายได้อย่างรวดเร็ว ให้ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำมากขึ้นสาหรับแมว

กลิ่นหอมพิเศษ
กลิ่นหอมจากปลาเพื่อดึงดูดการรับรู้กลิ่นของแมว ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยกลิ่นหอมพิเศษ

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Taste Pouch Jelly อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน รสชาติพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป เจลลี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98q lnivyergbm0g8e

อูมามิ ด้วยรสชาติเฉพาะตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของเนื้อย่าง ที่กระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ

รสชาติพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยรสชาติที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยรสชาติ

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Smell Pouch Jelly อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน กลิ่นหอมพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป เจลลี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r992 lnivyety7yw73c

ออกแบบมาให้มีโมเลกุลกลิ่นหอมที่ทำจากปลาที่คัดสรรพิเศษมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก

เหมาะสาหรับการกระตุ้นความอยากอาหารของน้องแมวโดยเฉพาะ

กลิ่นหอมพิเศษ
กลิ่นหอมจากปลาเพื่อดึงดูดการรับรู้กลิ่นของแมว ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยกลิ่นหอมพิเศษ

 โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


ช้อปสินค้าแบรนด์ดัง พร้อมดีลพิเศษทุกวัน สินค้าแบรนด์แท้ 100% ช้อปสินค้าแบรนด์ดัง พร้อมดีลพิเศษทุกวัน สินค้าแบรนด์แท้ 100%

รวมสินค้าราคาผ่อนได้สำหรับนักเรียนนักศึกษา วัยทำงาน

สั่ง ขาย คุ้ม โปรในแอปเดียว รวมสินค้าราคาส่ง ส่งเร็วในพื้นที่

ช้อปสินค้าดี มีคุณภาพ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมโปรโมชั่นและรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สะดวก ครบ จบที่เดียว ส่งเร็วในพื้นที่

รวมสินค้าคุณภาพดีจากทุกมุมโลกมาให้คุณ ช็อปง่าย ได้สินค้าครบ จบใน App เดียว ส่งความสดและความสุขถึงบ้านคุณ ส่งเร็วในพื้นที่

รวมสินค้าคุณภาพดี กว่า 16,000 รายการ มั่นใจในคุณภาพสินค้าทุกชิ้นที่รับประกันจากผู้ผลิตโดยตรง และผ่านการตรวจสอบแล้ว ส่งเร็วในพื้นที่

ค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป แท็บเล็ต กล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย มีทั้งร้านค้าออนไลน์และร้านค้าจริงทั่วประเทศ ตอบทุกไลฟ์สไตล์คนรักแก็ดเจ็ต ให้สนุกกับชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกด้านรับประกันสินค้า เปลี่ยนและคืนสินค้า

โปรโมชั่นที่คล้ายกัน