อาหารแมว SENSORY ตอบโจทย์ทุกประสาทสัมผัสของแมว

FLASH SALEสินค้าลดราคาสุด FLASH SALEสินค้าลดราคาจำกัดเวลา

อาหารแมวให้ความสำคัญของประสาทสัมผัสของแมวเพื่อกระตุ้นให้แมวกินอาหาร มี 3 สูตร มีเนื้อสัมผัสทั้งแบบ GRAVY และ JELLY 

อาหารแมว Royal Canin’s SENSORY™ TASTE
FLAVOURS, SAVOURY
เนื้อสัมผัส GRAVY และ JELLY
อูนามิ ด้วยรสชาติเฉพาะตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของเนื้อย่าง ที่กระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ
รสชาติพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยรสชาติ ที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

อาหารแมว Royal Canin’s SENSORY™ SMELL
ODOURS,AROMAS
เนื้อสัมผัส GRAVY และ JELLY
ออกแบบมาให้มีโมเลกุลกลิ่นหอมที่ทำจากปลาที่คัดพิเศษมาจากมหาสมุทรแอตแอนติก เหมาะสำหรับการกระตุ้นความอยากอาหารของน้องแมวโดยเฉพาะ
กลิ่นหอมพิเศษ
กลิ่นหอมจากปลาเพื่อดึงดูดการรับรู้กลิ่นของแมว ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

อาหารแมว Royal Canin’s SENSORY™ FEEL
SHAPE, TEXTURE,FOOD
เนื้อสัมผัส GRAVY และ JELLY
เนื้ออาหารผ่านตัดด้วยเทคโนโลยีใหม่ และมีสัมผัสเฉพาะตัว เลียนแบบการฉีกชิ้นเนื้อตามธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ
อาหารมีเนื้อสัมผัสพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยเนื้อสัมผัสที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

b554a1c192fc78d4e287d839195f6026

อาหารแมวให้ความสำคัญของประสาทสัมผัสของแมวเพื่อกระตุ้นให้แมวกินอาหาร มี 3 สูตร มีเนื้อสัมผัสทั้งแบบ GRAVY และ JELLY 

🙂 Royal Canin Sensory Taste Pouch Gravy อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน รสชาติพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป ซอสเกรวี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98r lnivybgp5e7kd9

 อูมามิ ด้วยรสชาติเฉพาะตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของเนื้อย่าง ที่กระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ

รสชาติพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยรสชาติที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยรสชาติ

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Smell Pouch Gravy อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน กลิ่นหอมพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป ซอสเกรวี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98t lmy48dc6t4p33b

ออกแบบมาให้มีโมเลกุลกลิ่นหอมที่ทำจากปลาที่คัดสรรพิเศษมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก

เหมาะสาหรับการกระตุ้นความอยากอาหารของน้องแมวโดยเฉพาะ

กลิ่นหอมพิเศษ
กลิ่นหอมจากปลาเพื่อดึงดูดการรับรู้กลิ่นของแมว ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยกลิ่นหอมพิเศษ

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Feel Pouch Gravy อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน เนื้อสัมผัสพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป ซอสเกรวี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98y lnivyhhybgvkad

เนื้ออาหารผ่านการตัดด้วยเทคโนโลยีใหม่ และมีสัมผัสเฉพาะตัว เลียนแบบการฉีกชิ้นเนื้อตามธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ

เนื้อสัมผัสพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยเนื้อสัมผัสที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยเนื้อสัมผัส

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Feel Pouch Jelly อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน เนื้อสัมผัสพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป เจลลี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98s lnwtdans13jkbd

ออกแบบมาให้มีโมเลกุลกลิ่นหอมที่ทำจากปลาที่คัดสรรพิเศษมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก

เหมาะสาหรับการกระตุ้นความอยากอาหารของน้องแมวโดยเฉพาะ
มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้กลิ่นของอาหารเข้มข้น และกระจายได้อย่างรวดเร็ว ให้ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำมากขึ้นสาหรับแมว

กลิ่นหอมพิเศษ
กลิ่นหอมจากปลาเพื่อดึงดูดการรับรู้กลิ่นของแมว ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยกลิ่นหอมพิเศษ

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Taste Pouch Jelly อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน รสชาติพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป เจลลี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r98q lnivyergbm0g8e

อูมามิ ด้วยรสชาติเฉพาะตัว โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของเนื้อย่าง ที่กระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารของแมวโดยเฉพาะ

รสชาติพิเศษ
ออกแบบเพื่อดึงดูดการรับรู้ด้วยรสชาติที่ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยรสชาติ

โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


🙂 Royal Canin Sensory Smell Pouch Jelly อาหารเปียกแมวโต กินอาหารยาก เลือกกิน กลิ่นหอมพิเศษ อายุ 12 เดือนขึ้นไป เจลลี่ ยกกล่อง 12 ซอง

th 11134201 7r992 lnivyety7yw73c

ออกแบบมาให้มีโมเลกุลกลิ่นหอมที่ทำจากปลาที่คัดสรรพิเศษมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก

เหมาะสาหรับการกระตุ้นความอยากอาหารของน้องแมวโดยเฉพาะ

กลิ่นหอมพิเศษ
กลิ่นหอมจากปลาเพื่อดึงดูดการรับรู้กลิ่นของแมว ช่วยกระตุ้นให้แมวกินอาหาร

ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในการกินอาหาร
เพิ่มประสบการณ์ในการกินอาหารด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส และดึงดูดแมวด้วยกลิ่นหอมพิเศษ

 โภชนาการครบถ้วนเหมาะสม
มีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแมวโต โดยคิดค้นมาจากการเลือกกินอาหารของแมว

ช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ


ร้านแนะนำ
โปรโมชันส่งฟรีประจำเดือนนี้ 2566 แจกโค้ดส่งฟรีประจำเดือนนี้ 2566 *โค้ดส่งฟรีร้านค้าพิเศษ แจกเพิ่มทุกวันจันทร์ *พิเศษ! แคมเปญโค้ดส่งฟรี รวมโค้ดส่วนลดทั้งหมด เลือกโค้ดก่อนช้อป รวมโค้ดส่วนลด ส่งฟรีทุกวัน รวมแบรนด์ดังในร้าน รับส่วนลดทุกรายการ ซื้อทุกอย่าง ครบจบที่เดียว สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แบรนด์แท้ ผ่อน 0% โค้ดส่วนลด โค้ดส่งฟรี ช้อปสินค้าแบรนด์ดัง พร้อมดีลพิเศษทุกวัน สินค้าแบรนด์แท้ 100% คืนเงิน คืนสินค้า โค้ดส่วนลด โค้ดส่งฟรี ช้อปสินค้าแบรนด์ดัง พร้อมดีลพิเศษทุกวัน สินค้าแบรนด์แท้ 100% คืนเงิน คืนสินค้า โค้ดส่วนลด โค้ดส่งฟรี ส่งฟรีไม่มีขั้นตํ่า

โปรโมชั่นที่คล้ายกัน